SES-lestijden (Socio-Economische Status) - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

SES-lestijden (Socio-Economische Status)

Lager Onderwijs > Gelijke onderwijskansen

In het gewoon basisonderwijs bestaat er sinds 1 september 2012 geen apart geïntegreerd ondersteuningsaanbod meer, maar maken de SES-lestijden (toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen) integraal deel uit van de omkadering. Om de socio-economische status van de leerlingen te vatten, wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • thuistaal van de leerling
  • het ontvangen van een schooltoelage
  • het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu