Maritieme vorming - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Maritieme vorming

Secundair Onderwijs


Het Maritiem Technisch Secundair Onderwijs (MTSO) heeft tot doel werknemers voor te bereiden voor dat gedeelte van de economische sector die actief is op zee en in de havens (dus niet voor activiteiten op de binnenwateren).

Vier sectoren worden vooral voor ogen gehouden :

  • de handselsvaart
  • de baggervaart
  • de zeevisserij
  • de sleepvaart

 

Er wordt uitgegaan van het principe dat de dek- en technische officieren van de handelsvaart gediplomeerden en gecertificeerden zijn van het hoger onderwijs. Maar ook voor de gediplomeerden uit het maritiem secundair onderwijs zijn in de maritieme sector heel wat beroepsmogelijkheden.

In het Maritiem Secundair Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de opleiding “Maritieme Technieken” (TSO) en de opleiding “Zeevisserij” (BSO).

Het Koninklijk Werk IBIS biedt de eerste en tweede graad aan van Maritieme Technieken Dek.

Alle maritieme opleidingen moeten gebeuren in functie van de afspraken binnen het “International Convention of Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers (STCW)”. Om dit te garanderen moeten alle maritieme opleidingscentra beschikken over een gecertifieerd kwaliteitscontrolesysteem (ISO).

Vanuit IBIS gaat onze bezorgdheid in de eerste plaats uit naar de leerling. Hij moet kwalitatief hoogstaand maritiem onderwijs kunnen volgen en voldoende incentives krijgen om zijn kennis in de praktijk te brengen. (vb. Zeilweek, bezoek aan diverse type vaartuigen,…).

Door hun kennis van het maritieme milieu zijn de afgestudeerden van het MTSO geschikt voor alle menselijke activiteiten op zee. Zonder exhaustief te willen zijn, wordt ook gedacht aan werk op de exploratie- en exploitatieplatformen van de offshore, aan werk in verband met beloodsing en betonning, aan radartoezicht en begeleiding van het zeeverkeer, aan het leggen van kabels en pijpleidingen op de zeebodem, aan grintwinning, aan werk naar aanleiding van het inplanten van windmolens op zee en aan de mosselkweek op zee.

Ook de Marinecomponent van de Belgische Strijdkrachten heeft interesse voor MTSO gediplomeerden dek en/of werktuigkundige als toekomstige onderofficieren.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu