GOK in het lager onderwijs - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GOK in het lager onderwijs

Lager Onderwijs > Gelijke onderwijskansen
 Vanaf 1 september 2002 kent het Departement Onderwijs aan de scholen van het Basisonderwijs bijkomende lestijden toe.  Dit is een gevolg van het decreet “Gelijke Onderwijskansen”, afgekort “GOK”.
De bijkomende lestijden zijn  gangbaar voor een periode van drie jaar, ook wel GOK-cyclus genoemd.

De ondersteuning die via het decreet geboden wordt, richt zich naar kansarme kinderen in het gewoon basisonderwijs die, omwille van hun sociale, culturele en economische omstandigheden, leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen om achterop te raken.

Daarbij moeten de kinderen voldoen aan één van de vijf gelijke kansenindicatoren.

Deze zijn :

  • de ouders behoren tot de trekkende bevolking (b.v. binnenschippers)

  • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs

  • de leerling wordt buiten het gezin opgenomen, in het kader van de bijzondere jeugdzorg

  • het gezin leeft van een vervangingsinkomen

  • de thuistaal is niet het Nederlands


Om te weten of de kinderen voldoen aan één of meerdere criteria, vullen de ouders een vragenlijst in die ze aan de school bezorgen.  De antwoorden blijven strikt vertrouwelijk.

Aan onze school werden volgende extra lestijden toegekend:

  • GOK-cyclus I  (schooljaren 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005) 17 extra lestijden

  • GOK-cyclus II (schooljaren 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 15 extra lestijden

  • GOK-cyclus III (schooljaren 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) 16 extra lestijden 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu