Ecologie, milieu & afval - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ecologie, milieu & afval

Algemeen > Veiligheid en welzijnsbeleidConcrete initiatieven

Ecologie:

Er werden ecologisch verantwoorde netten gemaakt.  Ter bescherming van de afkalvende oevers zocht men netten die de bodem beter zouden vasthouden en waarbij planten de gelegenheid zouden krijgen om te groeien en vooral dat hun wortels op middellange termijn de taak van de netten konden overnemen.  Na verloop van tijd zou de natuur haar werk doen en van de netten zou geen spoor meer terug te vinden zijn.  Het probleem was dat alle netten die in de handel verkrijgbaar zijn, in kunststof vervaardigd zijn en dus niet “afbreekbaar” in de natuur.  Het gezochte alternatief werd op onze school gevonden.  Netten handmatig vervaardigd uit plantaardige vezels.  Er werd geopteerd voor netten van 2 m op 2 m.  Op die manier konden er op de risicoplaatsen afzonderlijke netstukken geplaatst worden, als het ware pleisters op een wonde.  Er werd berekend dat zo’n 200² netten nodig waren.  Door leerlingen van de tweede graad TSO werden netstukken opgezet, ze werden afgewerkt door leerlingen van de eerste graad.

Het maken van de netten en vooral het beoogde milieuvriendelijk doel, had een belangrijke didactische pedagogische waarde en was vooral een stimulans om de techniek van het netten breien vlug onder de knie te krijgen.  Gemiddeld werd er door 10 leerlingen 15 uren gewerkt aan de netten, wat resulteerde in een totaal van 150 werkuren - rekeninghoudend dat bij aanvang géén van de leerlingen kon netten breien.

Milieu :

 • Door overstap van mazout- naar gasverwarming in de turnzaal werd de niet meer gebruikte mazouttank op een ecologisch verantwoorde manier verwijderd en van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een kleine groenzone te creëren (gras + boom).

 • Op drie plaatsen werden door middel van nieuwe pompen weer oude regenputten in gebruik genomen voor het besproeien van de planten.Beplanting
:


Er werden nieuwe aanplantingen gedaan door vzw Duinenwacht (sociaal project).  Daarbij werd vooral gekeken naar streekeigen beplanting.  De vzw Duinenwacht werkt op een ecologisch verantwoorde manier zonder pesticiden.Keuken en schoolrestaurant
:


 • Er werden twee drinkfonteintjes op de speelplaats geplaatst (automaten met frisdrank niet toegelaten op school).

 • Snoep, chips en frisdrank mogen niet meer meegebracht worden sedert september 2002.  Er is altijd fruit in de leefkamer, snoep wordt soms eens door de opvoeder uitgedeeld op een verantwoorde wijze, ook het vieruurtje is hoofdzakelijk fruit.

 • Er wordt meestal gekoeld kraantjeswater gedronken aan tafel i.p.v. flessen mineraal water.

 • Sinds vorig schooljaar komt een diëtist naar school om kinderen die aanleg hebben voor zwaarlijvigheid te volgen en te helpen.  Er is dagelijks oog voor een gezond evenwichtig ontbijt.

 • Er wordt op toegezien dat de leerlingen ook groenten nemen bij hun maaltijd.Afval


 • Er werd een systeem uitgewerkt waarbij het afval aan de basis zo goed mogelijk geselecteerd wordt door groot en klein.

 • Er zijn een zestal kippen die een deel van het restafval verorberen.

 • In elk lokaal zijn de drie soorten afvalcontainers (PMD, papier en restafval).

 • Op een vastgelegd tijdstip brengen de verantwoordelijke leerlingen het afval naar de onderhoudsaangestelde die nakijkt en quoteert.  Per trimester wordt de recyclageprijs toegekend aan de meest milieubewuste leefgroep

 • Er zijn twee compostvaten in gebruik. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu