Structuur en lestijdenpakket - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Structuur en lestijdenpakket

Lager Onderwijs > Pedagogisch-didactisch
 De Gesubsidieerde Vrije Lagere School  Koninklijk Werk IBIS biedt de zes leerjaren van het gewoon lager onderwijs aan. De school biedt dus geen kleuteronderwijs aan.

De school heeft recht op een ruime omkadering aangezien de school verbonden is aan een kinderopvangcentrum "Centrum voor Kindzorg en Gezinsondersteuning", en de leerlingen voor de berekening van het lestijdenpakket tellen volgens de coëfficiënt van 1,5. Hierdoor werkt men met kleine klasgroepen. Via leerjaaroverschrijdende programmaonderdelen krijgen de leerlingen met leermoeilijkheden extra kansen.

De school neemt een unieke plaats in binnen het onderwijslandschap:

  • de school is een vrije gesubsidieerde school, maar met een niet-confessioneel karakter; bij de inschrijving bepalen de ouders of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt, een andere keuze of een vrijstelling.

  • de school volgt het leerplan van OVSG (het Onderwijssecretariaatvan Steden en Gemeenten) en doet een beroep op hun pedagogische begeleiding 

  • het schoolbestuur is de vzw Koninklijk Werk IBIS, die twee scholen onder haar hoede heeft: de lagere school en de secundaire afdeling, op dezelfde campus


De leervakken met een echte maritieme vorming staan niet op het programma in de lagere school. Natuurlijk besteed men wel ruim aandacht aan de 'zee' in al haar aspecten.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu