Oriënteringsbeleid - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oriënteringsbeleid

Lager OnderwijsOmtrent verdere studiekeuzeDe leerkrachten van onze secundaire afdeling geven elk een demonstratieles aan het zesde leerjaar om de leerlingen een idee te geven van hoe het er in ons Technisch Maritiem Onderwijs aan toe gaat.

In de loop van het schooljaar brengen de leerlingen van het 6° leerjaar een bezoek aan het “Beroepenhuis”. Daar krijgen ze initiatie in een vijftal verschillende beroepen.

In de maand april wordt elke leerling door het CLB getest. De resultaten hiervan en de mogelijke studiekeuzes worden door de CLB consulent met elke leerling besproken.

In de derde trimester is er een bijkomend oudercontact voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar.

In samenspraak met de CLB-consulent, de maatschappelijk assistente, de leerkracht 6de leerjaar, het schoolhoofd lager onderwijs en de algemeen directeur proberen we de ouders en de leerlingen een duidelijke richtlijn mee te geven m.b.t. hun studiekeuze.  Dit gebeurt op de jaarlijkse oudercontacten nl.  na de herfstvakantie, vóór de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.   
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu