Anytime Anywhere Learning - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Anytime Anywhere Learning

Secundair Onderwijs > Pedagogisch-didactisch > ICT
 
De PC als geïntegreerd leerinstrument kunnen aanwenden, veronderstelt een brede en algemene toegang tot het toestel.  Het ideaal is elke leerling de mogelijkheden te geven om deze overal en altijd te kunnen gebruiken (anytime anywhere).
Vandaar dat de Inrichtende Macht gekozen heeft voor een draadloos netwerk en internetwerking en 20 laptops.


Bij Anytime Anywhere Learning gaat het erom de PC - meer bepaald de laptop - de plaats te geven waar hij hoort binnen het pedagogisch-didactisch kader van het onderwijs : een hulpmiddel om het leren te verbeteren en positief te ondersteunen.  De PC versterkt het leren door een geïntegreerd gebruik.  De leerlingen leren mét de PC en niet langer óver de PC.

De hoofddoelstelling is het verhogen van de effectiviteit van het leerproces in zowel het lager als secundair onderwijs.  Dat doel kan bereikt worden door leerlingen en leerkrachten toegang te geven tot informatie, waar en wanneer zij dat maar willen.  Bovendien moeten zij in staat zijn om die informatie te bewerken en uit te wisselen.

Concreet wordt deze doelstelling vertaald in het ter beschikking stellen van hoogwaardige hard- en software. M.a.w. laptops die betrouwbaarheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid combineren met de jongste generatie software.  

In het verleden werd in het onderwijs sterk de nadruk gelegd op de verwerving van de culturele basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.  Vandaag is het belangrijk dat leerlingen ook nog andere vaardigheden aankunnen als kritisch onderzoek (in een massa gegevens de informatie kunnen vinden die bruikbaar is voor de gegeven opdracht), uitwisseling van ideeën (communicatief en inhoudelijk) en de ontwikkeling van expressieve vaardigheden (vb. kunnen presenteren van persoonlijk werk).  AAL kan op al deze domeinen een betekenisvolle ondersteuning bieden door de laptops in te schakelen als een hulpmiddel voor het verwerven van deze vaardigheden.

Een draagbare computer ter beschikking van elke jongere, toegang tot apparatuur van topkwaliteit en realistische software eender waar, eender wanneer.  Het betekent dat men niet hoeft te wachten tot ze in de computerklas terechtkunnen of tot één van de gemeenschappelijke computers vrij is.  Het betekent dat ze het beste materiaal binnen handbereik hebben en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Laptops brengen een grotere flexibiliteit en mobiliteit met zich mee.  Men is als het ware niet meer tijds- of plaatsgebonden.  De diverse gebruikers, gaande van leerling, leerkracht tot opvoeder, zijn niet langer gebonden aan een vaste plaats of opstelling.  Een vaste plaats of opstelling schept immers beperkte mogelijkheden naar toegankelijkheid.  Iedere plek, van klas, studiezaal tot internaat kan benut worden als leeromgeving door de inzetbaarheid van draagbare PC’s en een draadloos netwerk.  Gezien alle leerlingen ook op internaat verblijven, is de mobiliteit van laptops belangrijk buiten de schooluren.  Laptops verveelvuldigen zeker de “rendabiliteit” en het PC-gebruik.  Overal en op elk moment kan men gemakkelijker en efficiënter opdrachten, differentiatiewerk, huiswerk, zelfstandig of in groep uitvoeren en informatie opzoeken en/of verwerken.  Binnen een klassituatie schept het gebruik van draagbare computers trouwens meer mogelijkheden naar didactische interactieve werkvormen.  De leerkracht is niet meer gebonden aan dat strakke, frontaal lineaire lesgebeuren.


De scholing van onze leerlingen op het domein van I.C.T. gebeurt in twee domeinen :

Enerzijds leren we hen de vaardigheden om vlot met een computer of laptop te kunnen omgaan : werken met de muis, het gebruik van het toetsenbord, het opstellen van een document in Word of Excel, het internet gebruiken, een e-mail versturen, …

De traditionele klassikale werkvorm maakt plaats voor groepswerk, partner- en individueel werk.  Het zelf leren opzoeken, verwerken en ordenen van informatie vormt een belangrijk aspect van het huidig onderwijs.
Ook oefenen de leerlingen zo hun sociale vaardigheden door samen te leren werken.

De intranetsite is een waardevolle webstek voor alle leerlingen en personeel van IBIS.  Deze site, die enkel binnen de IBIS-muren kan geconsulteerd worden, omvat didactische oefeningen voor de leerlingen, werkformulieren en verslagen voor de leerkrachten en opvoeders (beveiligd door een wachtwoord).

Als er al eens een leerling uit het secundair onderwijs op IBIS moet blijven tijdens een weekend of vakantie, kan hij voor die periode een laptop ontlenen en gebruikmaken van het internet tijdens zijn extra verblijf in het weekendhuis.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu