Toelatingsbeleid - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Toelatingsbeleid

AlgemeenSituering kinderen en leefomgeving
De sociale, familiale en financiële problemen bij veel van onze jongens thuis zijn soms schrijnend.
Meer en meer worden we geconfronteerd met gezinnen die van het bestaansminimum moeten leven, die gebukt gaan onder een immense schuldenlast, die een schuldbemiddeling toegewezen krijgen of waar een derde instantie (OCMW) moet bijspringen op financieel vlak.
Wanbeheer en/of slechte budgettering brengt zo’n gezin hopeloos in de problemen waardoor ze vaak meer in de war geraken en de opvoeding van hun kinderen nog moeilijk aankunnen.  Er zijn schrijnende situaties, waarbij de alleenstaande moeder als excuus voor het verblijf van haar zoontje(s) in weekend of vakantie opgeeft dat er geen financiële middelen meer zijn, dat er voedselpakketten moeten gehaald worden, enz.

Naast de materiële problemen zijn het vooral emotionele tekortkomingen die sporen nalaten.  De vraag naar hulp komt steeds vroeger.  Kinderen uit de leeftijdscategorie 6-10 jaar met gedragsproblemen, die veelal voortvloeien uit zware probleemsituaties thuis, zijn geen uitzondering.
Een aaneenschakeling van verschillende probleemfacetten maakt het voor sommige kinderen zeer complex met als resultaat dat men er thuis “geen weg mee weet”.

Alleenstaande moeders, gescheiden ouders, nieuw samengestelde gezinnen, … Tal van problemen kunnen de kop op steken : vader en/of moeder die veranderen van partner, nieuwe stiefbroer(s) of stiefzusje(s), afwisselende relaties, relatieproblemen in de nieuw samengestelde gezinnen, enz.  De kinderen maken soms heel veel ruzies en zware woordentussen de ouders mee waarbij tussenkomst van politie niet uitgesloten is, drank- of drugsprobleem bij een ouder, jongens die tot driemaal toe een andere familienaam krijgen, moeder die naar het buitenland vertrekt zonder zich nog om haar kind te bekommeren, …
Dit alles is een voedingsbodem voor gezagsproblemen bij de ouders en gedragsproblemen bij de kinderen.  Het steunend sociaal netwerk dat een draagvlak zou moeten zijn, verliest/mist de nodige draagkracht.  Het is voor de kinderen heel moeilijk hun juiste plaats in het geheel te vinden waardoor ze veelal, al dan niet terecht, de indruk krijgen van “in de weg te lopen”.  Dit vertaalt zich in uiting geven aan hun ongenoegen, moeilijk, opstandig gedrag, zelf in ruzie komen met hun ouders omwille van het zich niet begrepen voelen.  Ouders interpreteren die signalen niet altijd op de juiste manier, in hun ogen zijn de kinderen moeilijk, vervelend, onhandelbaar, storend, ondankbaar, …

Binnen de totaalzorg die op IBIS aangeboden wordt, is het een zeer belangrijke taak de ons toevertrouwde kinderen structuur, veiligheid en rust te bieden.


Inschrijving

Alle aanvragen tot inschrijving gebeuren via de sociaal assistente.  Zij maakt een afspraak met de ouders/verantwoordelijken om de school te bezoeken, er wordt een dossier opgemaakt en er volgt een huisbezoek.

Het dossier kandidaat-leerling wordt aan de leden van het Directiecomité voorgelegd die op basis van het verslag van de sociaal assistente een cijfer toekennen van 1 tot 4 :
1 = dringend
2 = verantwoorde opname
3 = indien voldoende plaats
4 = komt niet in aanmerking
Op die manier wordt een rangorde opgesteld.  Zolang de maximum capaciteit niet wordt bereikt, worden alle goedgekeurde kandidaten toegelaten.

Volgens de Overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap (dd. 17/07/1991) en het Decreet Onderwijs XVI (dd. 31/08/2006) komen “niet meer dan 100 leerlingen” voor de forfaitaire subsidie in aanmerking.

De maximale vlot werkbare capaciteit is 104 leerlingen.  Met de uitbreiding van het aantal leefgroepen naar 7 is de draagkracht verruimd naar 106 voor zover inpasbaar in klas en leefkamer.
Er zijn 110 slaapplaatsen.

Prioriteit bij opname : weeskinderen, kinderen die beantwoorden aan ten minste één van de vijf indicatoren gelijkeonderwijskansen.  
Indien zich een noodgeval aandient, wordt dit kind boven op de maximale capaciteit opgenomen.

Altijd plaats voor noodgeval voorzien.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu