HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

Algemeen > IBIS Restaurant
 Het Koninklijk Besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingshygiëne is o.a. van toepassing op onderwijsinstellingen die de eigen maaltijden bereiden.  De bepalingen betreffende de op hygiëne gerichte veiligheidsprocedures krijgen hierin bijzondere aandacht.  Het gaat om de verplichte invoering van een systeem van zelfcontrole gebaseerd op de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).  
Voortaan moeten inrichtingen die voedingsmiddelen bereiden (dus ook onderwijsinstellingen) procedures uitwerken om de veiligheid van de voedingsmiddelen in de loop van het hele proces te verzekeren.  Het betreft een systeem van zelfcontrole volgens een geëigend schema waarbij risico-analyse en -beheer bij bereiden en distributie centraal staan.  Zowel microbiologische, chemische als fysische besmettingen moeten in alle stadia van de voedingsketen voorkomen worden.  Voor IBIS betekende dit in eerste instantie het oprichten van een werkgroep HACCP waarin de personeelsleden opgenomen worden die rechtstreeks met het keuken- en reftergebeuren te maken hebben.  Daarbij is belangrijk dat duidelijke afspraken gemaakt worden naar controle, schoonmaak, het opmaken en invullen van checklists, het strikt naleven van hygiënische voorschriften.

Een werkgroep maakt een analyse op van de verschillende stappen bij de behandeling van de voedingsmiddelen en dient de kritische punten te identificeren.  Voor de kritische punten dienen maatregelen genomen te worden om de situatie te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Aanpassingen aan infrastructuur en werkwijze worden naargelang de behoefte doorgevoerd.  We maken er een erezaak van om onze jongens en het personeel een evenwichtige, gezonde en verantwoorde voeding voor te schotelen en dit driemaal per dag. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu