Provinciale Commissie voor de Zeevisserij - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Provinciale Commissie voor de Zeevisserij

Algemeen > Samenwerking externen
 De Provinciale Commissie voor de Zeevisserij - PCZV heeft tot opdracht de bestendige Deputatie en de Provincieraad te adviseren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de zeevisserij en de aan de zeevisserij aanverwante sectoren.  De PCZV verstrekt advies op verzoek van de Provincieraad, de Bestendige Deputatie of op eigen initiatief.  

De provincie onderneemt pogingen om een goede coördinatie in de visserijsector tot stand te brengen en om te komen tot een eenduidig en toekomstgericht beleid. Alle partners worden daarbij betrokken. De provincie zal haar coördinerende rol spelen via haar eigen structuur
(Provinciale Commissie voor Zeevisserij) en via participatie in andere structuren.

De directeur van het Koninklijk Werk IBIS is lid van deze commissie.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu