ICT - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ICT

Lager Onderwijs > Pedagogisch-didactisch
 Anytime Anywhere Learning

De PC als geïntegreerd leerinstrument kunnen aanwenden, veronderstelt een brede en algemene toegang tot het toestel.  Het ideaal is elke leerling de mogelijkheden te geven om deze overal en altijd te kunnen gebruiken (anytime anywhere).
Vandaar dat het schoolbestuur gekozen heeft voor een draadloos netwerk en internetwerking en 20 laptops.


Bij Anytime Anywhere Learning gaat het erom de PC - meer bepaald de laptop en de tablet - de plaats te geven waar hij hoort binnen het pedagogisch-didactisch kader van het onderwijs : een hulpmiddel om het leren te verbeteren en positief te ondersteunen.  De PC versterkt het leren door een geïntegreerd gebruik.  De leerlingen leren mét de PC en niet langer óver de PC.

De hoofddoelstelling is het verhogen van de effectiviteit van het leerproces in zowel het lager als secundair onderwijs.  Dat doel kan bereikt worden door leerlingen en leerkrachten toegang te geven tot informatie, waar en wanneer zij dat maar willen.  Bovendien moeten zij in staat zijn om die informatie te bewerken en uit te wisselen.

De traditionele klassikale werkvorm maakt plaats voor groepswerk, partner- en individueel werk.  Het zelf leren opzoeken, verwerken en ordenen van informatie vormt een belangrijk aspect van het huidig onderwijs.
Ook oefenen de leerlingen zo hun sociale vaardigheden door samen te leren werken.

De leerlingen en leerkrachten maken gebruik van een digitaal e-platform, waar de leerstof zowel klassikaal kan worden aangeboden als individueel op de leerling kan worden afgestemd.  Deze werkmethode kan ingezet worden in diverse leergebieden. De grote meerwaarde is de mogelijkheid van differentiatie en remediëring. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu