Algemeen - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

Secundair Onderwijs > Pedagogisch-didactisch > Extra-muros activiteiten
 Het belang van didactische uitstappen kan niet voldoende onderstreept worden.  We moeten voor de jongeren een poort op de wereld zijn en daarbij de maatschappelijke, politieke, mondiale en multi-culturele vorming in al haar facetten aanbieden.  Het is belangrijk de klasmuren te doorbreken om de jongeren te laten zien en meebeleven wat er in de maatschappij gebeurt.
Dit is trouwens één van de opdrachten in het kader van vakoverschrijdende eindtermen.

In het jaarverslag van het Koninklijk Werk IBIS , vindt men in het  "IBIS-Logboek" een chronologisch overzicht van alle plechtigheden, evenmenten, intramuros als buitenschoolse activiteiten.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu