Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw

Algemeen > Samenwerking externen
 Het Koninklijk Werk IBIS doet voor zijn pedagogische begeleiding een beroep op het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV) .  POV opteert voor een procesgerichte begeleiding waarbij de begeleiders de school benaderen als een lerend en zelfevaluerend systeem.  Bij het uitwerken van het begeleidingsaanbod wordt rekening gehouden met enerzijds de behoeften van de school en anderzijds met maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen.  

Er vinden op regelmatige basis, diverse werkvergaderingen plaats met de pedagogisch adviseur, de heer Geert Van Hyfte.

De directeur, het schoolhoofd en de pedagogisch adviseur werken o.a. samen aan het digitaal schoolbeleidsplan.  Alle aspecten en procedures van het “schoolleven” worden hierin samengebracht.

De directeur en het schoolhoofd participeren tevens in een schooloverstijgend project ingericht door POV nl. netwerkontwikkeling basisonderwijs en netwerkontwikkeling directeurs secundair onderwijs.  Vertrekkend van een informele netwerkontwikkeling wordt een continu leerproces op gang gebracht waarbij een beroep gedaan wordt op zowel bestaande competenties binnen de groep als op input van buitenuit.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu