Outputgegevens - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Outputgegevens

Secundair Onderwijs > Kwaliteitszorg > Cijfergegevens

Output kan men omschrijven als de opbrengst, het effect of het resultaat van het onderwijs van een school:
  • kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens
  • niet alleen ‘meetbare kennis’
  • niet alleen het cognitieve
  • evalueren = ‘zijn de doelstellingen bereikt’?
  • voldoet de school aan haar maatschappelijke opdracht?

Door outputgegevens overzichtelijk op schoolniveau te ordenen krijgt de school zelf een beter, ruimer en evenwichtiger beeld van haar kwaliteit.
De school kan er haar interne kwaliteitszorg mee opbouwen én evalueren. De school kan ook beter aan externen aantonen wat haar onderwijs heeft opgebracht.
Dus … niet alleen evalueren om te evalueren, maar in functie van de kwaliteitsverbetering!

Vier belangrijke stappen of fasen
  • Verzamelen, registreren
  • Interpreteren : voldoen de resultaten aan de vooropgestelde verwachtingen?
  • Communiceren met betrokken participanten
  • Acties


Koninklijk Werk IBIS
  • Overzicht van de behaalde eindresultaten in cijfers en in procenten en het aantal A, B en C-attesten per schooljaar per leerjaar per graad.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu