Extra-muros activiteiten - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Extra-muros activiteiten

Lager Onderwijs > Pedagogisch-didactisch
 Leeruitstappen
Het belang van didactische uitstappen kan niet voldoende onderstreept worden.  We moeten voor de jongeren een poort op de wereld zijn en daarbij de maatschappelijke, politieke, mondiale en multi-culturele vorming in al haar facetten aanbieden.  Het is belangrijk de klasmuren te doorbreken om de jongeren te laten zien en meebeleven wat er in de maatschappij gebeurt.
Dit is trouwens één van de opdrachten in het kader van vakoverschrijdende eindtermen.

Door het reële contact met de buitenwereld doen de leerlingen ervaring en kennis op die langer bijblijven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu