Kwaliteitsbeleid - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kwaliteitsbeleid

Secundair Onderwijs > Kwaliteitszorg

Vanuit FOD Mobiliteit is de verplichting opgelegd om te voldoen aan een kwaliteitsmanagementsysteem om de maritieme opleiding binnen IBIS erkend te zien. Tevens wil het Koninklijk Werk IBIS de toevertrouwde jongeren optimale kansen bieden om te slagen in hun opvoeding en schoolse prestaties.

Om die doelstellingen na te streven probeert het Koninklijk Werk IBIS aan de ISO 9001:2008 internationale norm en alle wettelijke vereisten betreffende onderwijs te voldoen.

Het IBIS-kwaliteitsmanagementsysteem onderschrijft volgende belangrijke kwaliteitsdoelstellingen:

 • Aandacht hebben voor welbevinden van leerlingen, ouders/verantwoordelijken en personeel.
 • Aanbieden van een ruime omkadering voor een optimale leerlingenbegeleiding.
 • Binnen een gezinsvervangende veilige, pluralistische leef- en leeromgeving totaalzorg aanbieden.
 • Kunnen instaan voor permanente opvang.
 • Zorgen voor een moderne pedagogisch- didactische leeromgeving waarbij de leerlingen ook ICT-competenties kunnen verwerven.
 • Zorgen voor competent gekwalificeerd en geëngageerd personeel.
 • Personeelsleden extra ondersteuning bieden door collegiale consultatie en school overstijgende vakgroep bijeenkomsten te organiseren.
 • Zorgen voor professionalisering van het personeel door middel van een nascholingsbeleidsplan.
 • Ter beschikking stellen van een degelijke, moderne infrastructuur waarbinnen leerlingen en personeel zich ten volle kunnen ontplooien.
 • Inspelen op tekortkomingen binnen vastgelegde procedures en deze wegwerken door middel van corrigerende maatregelen.
 • Regelmatige controle, evaluatie en, indien nodig, bijsturing van de lopende procedures en/of opmaken nieuwe procedures.
 • Kenbaar maken van de verschillende procedures en richtlijnen via diverse bestaande communicatiekanalen.
 • Zorgen voor een kwaliteitsmanagementsysteem, gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt volledig uitgeschreven in het kwaliteitshandboek. De kwaliteitsverantwoordelijke, aangeduid door de directeur, controleert op regelmatige basis of de bestaande procedures overeenkomen met de eisen van de norm ISO9001:2008.

Het Koninklijk Werk IBIS streeft naar een kwaliteitsvolle werking waarbij geëngageerd personeel mee zorgt voor de realisatie van bovenvermelde doelstellingen.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu