Zeemaats - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Zeemaats

Internaat > Leefgroepen


De Zeemaats zijn de 8-9- jarige IBIS-jongens.

Het samenleven in een groep is niet altijd even gemakkelijk voor deze leeftijdscategorie. Samen met de jongens wordt daar wel voortdurend aan gewerkt.

Normen en waarden worden bijgebracht om op een respectvolle manier met leeftijdsgenootjes om te gaan en elkaar te aanvaarden zoals men is.
Er worden complimentjes gegeven wanneer de kinderen hun best doen om op een goede manier met elkaar om te gaan, ze leren ook bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen. We motiveren gewenst gedrag en benoemen welk gedrag niet gewenst is. De jongens leren hier ook actief samenspelen.

Naast het leren omgaan met elkaar, wordt er ook gestreefd naar een zekere vorm van zelfstandigheid. Het aanleren van dagelijkse activiteiten zoals opstaan en bed maken, zich aankleden, zich wassen en het nemen van een maaltijd is een ander belangrijk aspect van de leefgroepwerking. Waar nodig krijgen de kinderen de ondersteuning en hulp om deze activiteiten op een goede manier onder de knie te krijgen.



 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu