Pedagogisch project - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogisch project

Algemeen
 Het pedagogisch project vormt het geheel van onderwijskundige en opvoedkundige uitgangspunten die door het Schoolbestuur zijn vastgelegd. Dit kadert volledig in het gedachtegoed van het uitgeschreven historisch referentiekader dd. 6 juli 1906.
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Gelijke Kansenbeleid in het onderwijs zijn hier als wezenlijk onderdeel aan toegevoegd.

Door het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) ook expliciet op te nemen binnen het basisreferentiekader, wordt gewerkt aan drie belangrijke taken : recht op onderwijs, rechten in het onderwijs, rechten door het onderwijs.  Deze drie taakstellingen zijn onderling verweven met elkaar en dienen samen gerealiseerd te worden.

Kinderen en jongeren hebben recht op:


 
 
 
 
 

Het maritiem onderwijs heeft een belangrijke maatschappelijke dienstbaarheid.

De ambitie is dubbel.  Enerzijds vormen wij degelijke vaklui en technici, klaar voor een instap in het beroepsleven, anderzijds willen wij ook jongeren voorbereiden op een zo groot mogelijke maatschappelijke integratie.
Dit betekent dat we:

  • voor iedere jongere een aangepaste pedagogische hulp voorzien vertrekkende van de idee van een pluralistische samenleving waarbij mensen met verschillende ideeën en achtergronden met elkaar positief kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen;

  • jongeren helpen om mensen te worden met een maatschappelijke veranten begeleiden in de groei naar volwassenheid en dit door optimale kansen te bieden.


Een prioritaire zorg binnen ons pedagogisch concept is het creëren van een schoolcultuur, die de diverse vormings- en opvoedingscomponenten optimale ontwikkelingskansen biedt.
De jongeren staan hierin centraal.

Het Koninklijk Werk IBIS mikt op verankering van leer- en leefmilieu.  Het stelt moderne leermiddelen ter beschikking, luistert naar de polsslag van de samenleving en het economische leven, en stemt er zijn leerinhouden op af.

Wenselijke vernieuwingen worden doorgevoerd, maar altijd met respect voor wat in het verleden waardevol is gebleken.

Alle onderwijsactoren nemen hierin hun verantwoordelijkheid om de jongeren niet alleen de gelegenheid te geven om er zich cognitief te ontwikkelen, maar ook om via sociaal-culturele en sportieve randactiviteiten hun hele persoonlijkheid te vormen.

IBIS  neemt een duidelijk engagement t.o.v. de samenleving naar de jongeren toe. Het engagement beschreven in dit pedagogisch project is verder geconcretiseerd in de schoolvisie.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu