Nautisch Centrum - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nautisch Centrum

Secundair Onderwijs > Pedagogisch-didactisch


Doel
Dankzij het samenwerkingsverband tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en het Departement Onderwijs kunnen de leerlingen van het eerste en het tweede jaar van de tweede graad wekelijks gebruik maken van de simulatoren, het navigatie-materiaal en de radiokamer van het Centrum voor Maritieme Opleidingen te Zeebrugge.  

Het Centrum voor Maritieme Opleidingen richt zich vooral op leerlingen uit het visserijonderwijs en op werknemers uit alle maritieme sectoren. Het is de ideale manier om de theoretisch opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Met behulp van  moderne apparatuur simuleert men alle mogelijke situaties waarin een zeeman zich kan bevinden.

De moderne apparatuur ter plaatse biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor de leerlingen.  Het is de perfecte aanvulling van de theoretische opleiding op school.  De uitprint van de geleverde inspanning en van de gelopen koers is een ideaal hulpmiddel voor evaluatie en remediëring.

Om de lokalen zo efficiënt mogelijk te gebruiken wordt de groep altijd in 2 verdeeld. De ene groep krijgt een gerichte opdracht zeekaart of instrumenten. De andere groep verdeelt zich over de 2 simulatoren en krijgt een gerichte opdracht.

Het onderstaande programma zijn de opdrachten die gelden voor het derde en vierde jaar Dek.


Opdrachten
Varen van Oostende naar Zeebrugge (schip 1) en varen van Zeebrugge naar Oostende (schip 2)

 • weg uitstippelen rekening houdend met het getij

 • koersen en verheden bepalen om het traject af te leggen

 • om de 5 minuten de positie van het schip bepalen door middel van radarpeilingen en afstand ten opzichte van een referentiepunt

 • de posities bepalen in lengte en in breedte

 • de positiegegevens bepalen met een peiling en een afstand ten opzichte van een referentiepunt.(= meest gebruikelijke)

 • de radar staat in het eerste gedeelte van de oefening in SHU en in het tweede deel in NU

 • bij de vraag naar de positie van het schip spontaan de peiling en afstand weergeven ten opzichte van een bepaald referentiepunt

 • het kunnen bepalen van een E.T.A.

 • het vergelijken van het radarbeeld met de zeekaarten zoals: haveningangen, baaien, kustvormen, boeien,...


Afvaren van de Westerschelde

 • weg uitstippelen rekening houdend met het getij

 • koersen en verheden bepalen om het traject af te leggen

 • om de 5 minuten de positie van het schip bepalen door middel van radarpeilingen en afstand ten opzichte van een referentiepunt

 • de radar staat in het eerste gedeelte van de oefening in SHU en in het tweede deel in NU

 • de posities bepalen in lengte en in breedte

 • de radioprocedure volgens de blokindeling volgen

 • bij de vraag naar de positie van het schip spontaan de peiling en afstand weergeven ten opzichte van een bepaald referentiepunt

 • het kunnen bepalen van een E.T.A.

 • het vergelijken van het radarbeeld met de zeekaarten zoals: haveningangen, baaien, kustvormen, boeien,...


Varen van Calais naar Dover

 • weg uitstippelen rekening houdend met het getij

 • koersen en verheden bepalen om het traject af te leggen

 • om de 5 minuten de positie van het schip bepalen door middel van radarpeilingen en  afstand ten opzichte van een referentiepunt

 • de radar staat in het eerste gedeelte van de oefening in SHU en in het tweede deel in NU

 • de posities bepalen in lengte en in breedte

 • bij de vraag naar de positie van het schip spontaan de peiling en de afstand weergeven ten opzichte van een bepaald referentiepunt

 • op een correcte manier het verkeersscheidingsstelsel kruisen of meevaren

 • het correct aanroepen bij het binnenkomen van de inshore traffic zone

 • het kunnen bepalen van een E.T.A.

 • vergelijken van het radarbeeld met de zeekaarten zoals haveningangen, baaien,...


Het gebruik van de dieptemeter, netsonde en sonar

 • Vlaamse Banken: over de zandbanken varen en de veranderingen op de dieptemeter waarnemen

 • het varen over "visputten" of wrakken en de veranderingen op de dieptemeter waarnemen

 • het gebruik van de dieptemeter als netsonde

 • de netten zakken en ophalen en het beeld interpreteren

 • vissen terwijl rekening wordt gehouden met de hoogte van het net (interpretatie begrijpen)


Plotoefening met één en later als uitbreiding, met twee vaartuigen voor 3 en 4 Dek

 • kpa: afstand, verheid, duur, tijd

 • pvv: afstand, verheid, duur, tijd

 • relatieve wk en vaart

 • de wk en vaart

 • aspect


Plotoefening met één en later als uitbreiding, met twee vaartuigen enkel voor 4 Dek

 • nieuwe koers en vaart

 • het werken met ARPA


Zeekaartoefeningen

 • kruispeilingen

 • kruispeiling of peiling met verzeiling

 • dubbelstreekse peiling met het vinden van positie 2 en 3

 • stroomrichting en sterkte opzoeken

 • de bekomen plaats zoeken

 • de te sturen koers tussen 2 gekende plaatsen zoeken

 • kaarten verbeteren


Radioverbindingen

 • op een correcte manier de radioprocedure toepassen

 • het gebruik van het D.S.C.-systeem

 • het GMDSS-systeem


Visserij

 • de bokken-planken-spanvisserij beoefenen


Radar - computerprogramma

 • interpretatie          

 • plotoefening

     
Zeemanschap - computerprogramma

 • de lichten

 • bepalingen ter voorkoming van aanvaringenGebruik van toestellen
De dieptemeter

 • op een vlotte manier correct kunnen instellen

 • op normaal beeld kunnen afstellen

 • de diepte kunnen aanduiden

 • de startdiepte kunnen aanduiden

 • de startdiepte kunnen veranderen (shiftknoppen)

 • visscholen en zeebodem kunnen aanwijzen

 • de beeldsnelheid kunnen instellen (advance)

 • de achtergrondkleur kunnen instellen (hue)

 • zwakke echo's kunnen wegfilteren (sig lev)

 • de alarmfuncties kunnen in-en uitschakelen (alarm)

 • de instelling van de alarmzone bepalen

 • met de knop B/F alarm: bodem, vis of geen alarm instellen

 • de VRM kunnen gebruiken om de diepte van een visschool te bepalen

 • verklaren wat B/L betekent

 • een dubbele echo kunnen vaststellen

 • door PRR dubbele echo's wegwerken

 • navigatiegegevens kunnen weergeven op een dieptemeter

 • de menufunctie kunnen inschakelen

 • noise lim kunnen verklaren

 • het nadeel van te veel "noise lim" kunnen verklaren

 • kunnen uitleggen wat B/L EXP betekent

 • de positie en de waterdiepte kunnen laten verschijnen

 • via menu de schaal zelf instellen

 • kunnen instellen met dezelfde gegevens zoals in de cursus

 • al varend de ondiepten herkennen

 • de kleuren van de echo's interpreteren

 • de hardheid van de bodem aan de hand van de kleuren onderscheiden


De netsonde

 • het verschil tussen de netsonde en de dieptemeter kunnen uitleggen

 • het beeld kunnen interpreteren

 • de onderpees herkennen en interpreteren tijdens het vissen


De radar

 • op een vlotte manier de radar kunnen gebruiken

 • de verschillende bedieningsknoppen spontaan gebruiken

 • het radarbeeld volgens de instellingen SHU, NU, TRUE MOTION kunnen          

 • interpreteren en het verschil kunnen aantonen

 • het bereik via de range veranderen

 • de rings op het scherm laten komen

 • de koersflits via h-mark laten verdwijnen

 • kunnen uitleggen waarom het belangrijk is de koersflits te laten verdwijnen

 • de EBL en de VRM spontaan gebruiken om een peiling en een afstand te nemen

 • met de offsetknop de eigen positie ergens anders op het scherm laten verschijnen

 • met true motion spontaan de offsetknop gebruiken

 • met de resetknop je eigen vaartuig opnieuw in het middelpunt brengen

 • de rollerball spontaan gebruiken om je eigen positie te verplaatsen

 • de rollerball spontaan gebruiken om de richting en afstand bepalen van een echo

 • de rollerball spontaan gebruiken om gegevens op te vragen en te veranderen

 • de rollerball spontaan gebruiken om te plotten

 • de helderheid van het scherm te veranderen met de knop brilliance

 • contrast kunnen afregelen

 • met de gain de binnengekomen echo's versterken

 • de lichtsterkte van de vectoren regelen via de symboll gain

 • de arpa mode kunnen gebruiken

 • acknowledge gebruiken om ontvangst van een alarmsignaal te bevestigen

 • acquire gebruiken om te plotten in arpa stand

 • een gedane plot ongedaan maken door gebruik te maken release

 • gegevens van de geplotte echo opvragen met de target data knop

 • de schermaanduidingen time, own ship, target ship, marker, trial, history,

 • acquisition en warnings gebruiken

 • een alarmzone kunnen instellen

 • een gepland maneuver vooraf proberen


De sonar

 • het beeld op normaal, vergroot naar voor en naar achter kunnen instellen

 • de cursor kunnen verplaatsen

 • de schaalpuntjes laten verdwijnen

 • storingen kunnen wegwerken

 • de tilt kunnen instellen

 • de minder interessante stukken weglaten met de drukknoppen

 • gain, brilliance en range gebruiken

 • storingen door oppervlakteweerkaatsing kunnen wegwerken

 • time varied gain kunnen gebruiken

 • de daal- en stijgcontrole gebruiken

 • de aanduidingen kunnen interpreteren

lain
 

Gebruik van de Ecdis

Gebruik van een trekkrachtmeetsysteem

Een vijftal keer wordt er met de 3-D simulator gewerkt.

Gebruik van de DSC, Epirb, Sart en Navtex

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu