Lezen op school - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lezen op school

Lager Onderwijs > Pedagogisch-didactisch
 We hechten een groot belang aan de leesvaardigheid en het leesplezier op onze school.

Bij de instroom van het lager onderwijs wordt elke nieuwe leerling aan de hand van een taaltest gescreend op zijn taalvaardigheid.

Vanaf de tweede semester in het eerste leerjaar wordt de evolutie van elke leerling opgevolgd aan de hand van periodieke leestesten. 


In het lesrooster zijn er lesjes voorzien waarbij de leerlingen worden ingedeeld volgens hun niveau. In groepjes van drie of vier leerlingen kunnen ze dan een halfuurtje hardop lezen, onder de begeleiding van een leerkracht, externe vrijwiller(s) waarbij ze meer leesbeurten krijgen dan in een klassikale leesles.

Recente en nieuw aangekochte boeken krijgen, behalve een catalogusnummer van onze schoolbibliotheek, ook een AVI-nummer, dat de moeilijkheidsgraad aanduidt. In onze schoolbibliotheek zijn de boeken ook volgens dit niveau gerangschikt.  Zo kan elke leerling een boek kiezen dat hij aankan … of wat net een beetje moeilijker is. 


Regelmatig gaan de leerlingen naar de schoolbibliotheek om een boek te ontlenen.  Ze leren we de leerlingen de juiste attitude om een bibliotheek goed te bezoeken :

  • rustig zijn in de bibliotheek

  • een niet-gekozen boek correct terugplaatsen

  • je gelezen boek eerst binnenbrengen ter controle

  • weten waar je informatieve boeken kunt vinden en raadplegen
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu