GMDSS - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GMDSS

Secundair Onderwijs > Pedagogisch-didactisch
 Global Maritime Distress and Safety System


Het GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) werd vanaf 1 februari 1999 ingevoerd. Het is een wereldomvattend maritiem communicatiesysteem dat deel uit maakt van SOLAS (Safety Of Life At Sea) en gebruik maakt van DSC en satellietcommunicatie.


Het uitgangspunt van GMDSS is dat de reddingsdienst aan wal en schepen in de onmiddelijke omgeving van een schip in nood, snel gealarmeerd kunnen worden. Hierdoor kan een doelgerichte zoek- en reddingsoperatie worden opgezet met een minimum aan vertraging.

De eisen ten aanzien van de communicatiemiddelen en de ontvangst van maritieme veiligheidsberichten die een schip aan boord moet hebben zijn afhankelijk van de zeegebieden waar het schip zich kan bevinden. Er zijn 4 verschillende zeegebieden gedefinieerd:
  • Zeegebied A1 : binnen bereik van een VHF kuststation (tot 20 - 30 zeemijl uit de kust)

  • Zeegebied A2 : buiten zeegebied A1 maar binnen bereik van een middengolf (MF) kuststation (tot ongeveer 100 zeemijl uit de kust).

  • Zeegebied A3 : buiten gebied A1 en A2, maar binnen bereik van een Inmarsat satelliet. Deze zijn overal op aarde te ontvangen met uitzondering van de gebieden nabij de nord- en zuidpool (ongeveer het gebied tussen 70° N en 70° S).

  • Zeegebied A4 : de overblijvende gebieden op zee. Deze gebieden worden door kuststations op de kortegolf (HF) bediend.


Het systeem is verplicht voor beroepsvaart op zee en wordt sterk aanbevolen voor pleziervaart. Wie GMDSS wenst te gebruiken moet wel beschikken over een GMDSS-bedieningscertificaat.


De leerlingen van 4Dek nemen deel aan het beperkt GMDSS examen (A1), afgenomen door het BIPT in het Centrum voor Maritieme Opleidingen. De voorbereiding tot dit examen is een duidelijk voorbeeld van vakoverschrijdend werken rond Nautische Technieken en waar ook de lessen Aardrijkskunde en Engels geïntegreerd worden.


 
 

Verklaringen van gebruikte termen

Safety Of Life At Sea - SOLAS
Dit is een regelgevende conventie die georganiseerd door de IMO (International Maritime Organization) wordt gehouden. De IMO is de wetgevende organisatie op dit gebied en stelt in overleg met overheden de regels vast.
SOLAS beschijft aan welke eisen zeegaande schepen moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van radio-apparatuur. Zo wordt precies beschreven welke apparatuur aan boord moet zijn, hetgeen afhankelijk is van het vaargebied van het schip. Bij een  gelden andere eisen dan schepen die de oceaan oversteken.
Een ander belangrijk werkterrein van SOLAS is dat van de veiligheidsmiddelen, de hoeveelheden worden voorgeschreven en alle veiligheidsmiddelen (reddingsboten, reddingsvesten en dergelijke) moeten door SOLAS goedgekeurd zijn.

Digital Selective Calling - DSC
DSC gebruikt digitale informatie in plaats van analoge (spraak) om informatie tussen radio’s over te brengen. Dit geeft belangrijke voordelen zoals een grotere overdracht van data en selectief zenden en ontvangen tussen stations (selectief oproepen). Het bereik neemt eveneens toe (met ongeveer 15%).
DSC is voornamelijk ontworpen voor schip naar schip, schip naar wal en wal naar schip radiotelefonie- en radio-telexverbindingen. Men kan ook oproepen naar individuele schepen of een groep schepen. DSC-noodoproepen, bestaande uit vooraf opgestelde boodschappen, worden gebruikt om noodoproepen in te leiden. Informatie als positie en tijd van de noodoproep worden automatisch meegezonden. Bij volledig aanwenden van DSC wordt beluisteren van de noodkanalen in VHF (kanaal 16 156.8MHz) en 2182kHz overbodig (wordt ook niet meer gedaan sinds 1999 voor 2182kHz en 2005 voor kanaal 16).
Een DSC-controller is een toestel dat DSC-boodschappen codeert en interpreteert. In sommige radio’s is het ingebouwd, bij andere is het een extra module. DSC-controllers bieden de mogelijkheid een ander schip of noodcentrum direct op te roepen en een gesprekskanaal te openen. De werking is meer als een oproepsysteem (pager) waarop de ontvanger reageert met verschillende geluidsignalen voor gewone of noodoproepen. De belangrijkste toepassing is de mogelijkheid een digitaal noodsignaal uit te sturen naar alle ontvangers binnen bereik door het indrukken van een Rode Noodknop.

International Maritime Organization - IMO
De Internationale Maritieme Organisatie is een in Londen zetelende organisatie die zorgt voor het coördineren van overheden en de scheepsvaartindustrie met name op het technische vlak, om maritieme veiligheid te verbeteren en om watervervuiling vanaf schepen te voorkomen en te verminderen. Tegenwoordig is de IMO een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu