Overlegcomités veiligheids- en welzijnsbeleid - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overlegcomités veiligheids- en welzijnsbeleid

Algemeen > Veiligheid en welzijnsbeleid


INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
WERKGROEP VEILIGHEIDSCOORDINATIE


Een belangrijk aspect van onze werking is de veiligheid op IBIS.  Daartoe werd een werkgroep veiligheidscoördinatie opgericht bestaande uit de directeur, het schoolhoofd, een coördinator, de huismeester-opvoeder en de onderhoudsman.  Deze werkgroep komt tweemaandelijks bijeen.

Het Schoolbestuur heeft in een beleidsverklaring haar visie op de problematiek rond veiligheid geformuleerd.  De werkgroep heeft met deze beleidsverklaring als richtlijn een globaal preventieplan voor vijf jaar en een jaarlijks actieplan opgemaakt.

Bij een schooldoorlichting (de controle door de Inspectie om na te gaan of de school voldoet aan de wettelijke verplichtingen) is het aspect veiligheid een item waar de Inspectie veel belang aan hecht.  Vandaar dat we de bevindingen en de werkvan deze werkgroep ook teruginden in het vademecum voor leerkrachten, in personeelsvergaderingen, in het beleidscontract met het CLB, in het schoolreglement voor de ouders en in het schoolwerkplan.

De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk staat onder leiding van de heer Guy Speybroeck, Preventieadviseur arbeidsveiligheid.

De preventieadviseur heeft een opleiding gevolgd en heeft het attest behaald als " Preventieadviseur Basisveiligheid Niveau III". Hierdoor zijn de nodige vaardigheden en kennis verworven om als preventieadviseur de taken en opdrachten in de bedrijven C en D te vervullen (KB IDPB 27/03/98):

 • ARAB/CODEX

 • Wet op het Welzijn

 • Arbeidsongevallen: onderzoek en registratie

 • Globaal preventieplan en jaaractieplan

 • Risicovelden

 • Oefeningen op risicoanalyse

 • Ergonomie

 • Veiligheids- en gezondheidssignalisatie

 • Brand: preventie en bestrijding - arbeidsgeneeskunde

 • Taken, opdrachten en aansprakelijkheid van de preventieadviseur

 • Gevaarlijke producten

 • Arbeidsmiddelen

 • Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Arbeidshygiëne

 • Wettelijke keuringen

 • Vorming, opleiding, informatie- en documentatiebronnen
EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PREVEMED - Kerkstraat 32 - 8400 Oostende
tel. 059/50 49 18 - fax 059/80 00 10

Voor verdere inlichtingen aangaande deze dienst kan je terecht op de website www.prevemed.org


Het voorzitterschap  van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt waargenomen door de heer Philip Declercq, Directeur KW IBIS.De verslagen van de bijeenkomsten van bovenvermelde diensten, worden bijgehouden door de interne preventieadviseur en zijn terug te vinden in het dossier "Veiligheid en Welzijn op school".

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu