Inschrijving - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inschrijving

Algemeen

Eerste inschrijving

De sociale dienst verzamelt alle gegevens en komt op huisbezoek, de nodige uitleg wordt gegeven en er volgt een rondgang in de school en het internaat.

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project, het school- en het internaatsreglement. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders hiermee akkoord zijn gegaan. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het internaatsreglement gebeurt bij inschrijving op de sociale dienst.

Behoudens definitieve uitsluiting geldt de inschrijving van een leerling voor de duur van zijn hele schoolloopbaan. Om de organisatie van een volgend schooljaar optimaal voor te bereiden, wordt in juni gevraagd de inschrijving al of niet te bevestigen.

Voorrang

Op het internaat van het K.W. IBIS wordt een voorrangsrecht toegekend aan jongens die voldoen aan ten minste één van de indicatoren gelijke onderwijskansen.

Documenten

Bij inschrijving dienen volgende documenten voorgelegd te worden (waarvan een kopie in het leerlingendossier bewaard blijft) :

  • uittreksel uit de geboorteakte (officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont) en samenstelling van het gezin (af te halen op het gemeentehuis)
  • identiteitskaart van de leerling
  • sis-kaart + een zestal klevers van de mutualiteit op naam van de leerling
  • rijksregisternummer van de leerling
  • rapport + schoolattesten van de vorige school
  • bankrekeningnummer van de ouders (inzake betaling kostgeld)

De persoonlijke leerling-gegevens die bij de inschrijving meegedeeld werden, worden digitaal verwerkt. Zo kunnen de administratieve verplichtingen zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk vervuld worden. De ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en als ze een fout vaststellen ze te laten verbeteren.

Inschrijving geweigerd

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tucht-procedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu