GOK in het secundair onderwijs - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GOK in het secundair onderwijs

Secundair Onderwijs > Gelijke onderwijskansen
 Vanaf 1 september 2002 kent het Departement Onderwijs aan de scholen van het secundair onderwijs bijkomende lestijden toe.  Dit is een gevolg van het decreet “Gelijke Onderwijskansen”, afgekort “GOK”.
De bijkomende lestijden zijn  gangbaar voor een periode van drie jaar, ook wel GOK-cyclus genoemd.

De ondersteuning die via het decreet geboden wordt, richt zich naar kansarme jongeren in het gewoon secundair onderwijs die, omwille van hun sociale, culturele en economische omstandigheden, leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen om achterop te raken.

Daarbij moeten de jongeren voldoen aan één van de vijf gelijke kansenindicatoren.

Deze zijn :

  • de ouders behoren tot de trekkende bevolking (b.v. binnenschippers)

  • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs

  • de leerling wordt buiten het gezin opgenomen, in het kader van de bijzondere jeugdzorg

  • het gezin leeft van een vervangingsinkomen

  • de thuistaal is niet het Nederlands


Om te weten of de jongeren voldoen aan één of meerdere criteria, vullen de ouders een vragenlijst in die ze aan de school bezorgen.  De antwoorden blijven strikt vertrouwelijk.

Aan onze school werden volgende extra lestijden toegekend:
GOK-cyclus I  (schooljaren 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005) geen extra lestijden

GOK-cyclus II (schooljaren 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 9 extra lestijden


Concretisering


De GOK-werking werd opgestart door met behulp van enquêtes bij de leerkrachten en de leerlingen de beginsituatie te analyseren.  Aan de hand van deze gegevens werd beslist met welke domeinen de GOK-werking zich vooral zou bezig houden.
Uit de vijf mogelijke thema’s werden er twee weerhouden :

  • Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden

  • Socio- emotionele ontwikkeling


Over beide thema’s werd een bijkomende specifieke screening gemaakt met de bedoeling de specifieke doelstellingen rond de GOK-werking voor de komende jaren op te maken.GOK-cyclus III
Letterlijk & figuurlijk "uit de boot gevallen"


Op 28 januari 2008 kreeg de secundaire afdeling het bezoek van 2 onderwijsinspecteurs die de GOK-werking tweede cyclus kwamen doorlichten.
Het advies van de inspectie na de controle van de uitwerking van het gelijkekansenbeleid  was GUNSTIG met een score van 3.7 op 4!

Vol verwachting werd dan ook uitgekeken naar de toewijzing van de uren derde cyclus GOK ondermeer door de aankondiging dat er voor die derde periode meer middelen en uren zouden worden voorzien. Eind juni 2008 kwam het bericht dat de secundaire afdeling voor de derde cyclus GOK niet meer in aanmerking kwam en in de overgangsfase nog maar 4 GOK-uren krijgt.
De concentratie kansarme leerlingen is zeer hoog in het secundair onderwijs van de school (83,33%) maar voor het toekennen van GOK-uren wordt ook de schoolpopulatie in rekening gebracht. Bij de telling op 2 februari 2007 telde het secundair slechts 30 leerlingen waarvan 25 aantikten op één of meerdere indicatoren. Door dit lage aantal ingeschreven leerlingen kwam de secundaire afdeling voor de derde cyclus GOK jammer genoeg niet meer in aanmerking.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu